Konstresin.se har upphört med sin verksamhet

Hänvisar vänligast vidare till www.elichem.co.uk gällande inköp av resin eller information gällande deras produkter.